Gói cước 3G MobiFone

CS119
 • Dung lượng: 90GB
 • Cước phí: 119.000đ
 • Cước phát sinh: Ngưng kết nối
Đăng ký
D30
 • Dung lượng: 7GB
 • Cước phí: 30.000đ
 • Cước phát sinh: Ngưng kết nối
Đăng ký
M50
 • Dung lượng: 4GB
 • Cước phí: 50.000đ
 • Cước phát sinh: Ngưng kết nối
Đăng ký
D15
 • Dung lượng: 3GB
 • Cước phí: 15.000đ
 • Cước phát sinh: Ngưng kết nối
Đăng ký
HD120
 • Dung lượng: 10GB
 • Cước phí: 120.000đ
 • Cước phát sinh: Ngưng kết nối
Đăng ký
HD70
 • Dung lượng: 6GB
 • Cước phí: 70.000đ
 • Cước phát sinh: Ngưng kết nối
Đăng ký
HD90
 • Dung lượng: 8GB
 • Cước phí: 90.000đ
 • Cước phát sinh: Ngưng kết nối
Đăng ký
C120
 • Dung lượng: 180GB
 • Cước phí: 15.000đ
 • Cước phát sinh: Ngưng kết nối
Đăng ký

Tin tức MobiFone mới nhất

GIẢI ĐÁP: Sim 4G MobiFone 1000GB có thật sự tồn tại không?

Gói 68DMAX MobiFone chỉ 300k có 714GB dùng suốt 7 tháng

Đăng ký gói 12CL50 MobiFone có ngay 360GB, dùng Tiktok FREE cả năm

Gói cước 6CL50 MobiFone 300k tặng 180GB, FREE Tiktok 6 tháng

Khuyến mãi MobiFone HOT nhất

Lịch khuyến mãi MobiFone tháng 10/2021: TB lâu năm, hòa mạng mới

Khuyến mãi hòa mạng trả sau MobiFone tháng 10/2021

Chương trình khuyến mãi hòa mạng trả trước MobiFone tháng 10/2021

2 chương trình khuyến mãi 20% của MobiFone ngày 15/9/2021

Tiện ích nổi bật